Vacature Lid Raad van Toezicht


Poppodium NIEUWE NOR is hét poppodium van de regio Parkstad. Poppodium NIEUWE NOR organiseert ca. 180 grote en kleine activiteit per jaar grotendeels op haar eigen locatie te Heerlen aan de Pancratiusstraat 30; daarnaast organiseert Poppodium NIEUWE NOR -samen met verschillende partijen- evenementen in de regio Parkstad. In de nabije toekomst wordt samen met gemeente Heerlen, Provincie Limburg en IBA Parkstad gestart met de uitbreiding van Poppodium NIEUWE NOR. Op het naastgelegen terrein opent begin 2021 een nieuwe poptempel; vanaf dat moment beschikt Poppodium NIEUWE NOR over meerdere zalen. Met het nieuwe gebouw heeft Poppodium NIEUWE NOR de mogelijkheid een nog gevarieerder programma aan te bieden en kan het op die manier een positieve bijdrage leveren aan het verblijfsklimaat in Heerlen en de regio Parkstad.

Door de aanstaande uitbreiding en verdere professionalisering van de organisatie is er recent voor gekozen om het governance model van Poppodium NIEUWE NOR aan te passen. De stichting wordt bestuurd door een professionele bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden met elk hun eigen kennisgebieden. De RvT heeft de rol van toezichthouder, werkgever en strategisch adviseur van het bestuur van Poppodium NIEUWE NOR. Zij handelt volgens de Governance Code Cultuur (www.governancecodecultuur.nl) en de kern van haar activiteiten bestaat uit toezicht houden op:
• de bestaansgrond en identiteit van Poppodium NIEUWE NOR;
• doeleinden, strategie, risico’s, beleid van Poppodium NIEUWE NOR;
• naleving wet- en regelgeving;
• functioneren bestuur.

In verband met het rooster van aftreden vertrekt één van de leden van de RvT en zoekt Poppodium NIEUWE NOR een nieuw RvT-lid.

Algemene vereisten:
- werkt vanuit een helikopterview en heeft een goed inzicht in moderne governance-verhoudingen, bekendheid met de issues van toezicht houden;
- heeft een strategische oriëntatie;
- is in hoge mate onafhankelijk en opereert los vanuit ieder deelbelang;
- beschikt over juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- heeft vermogen om klankbord te zijn;
- beschikt over een netwerk met voor Poppodium NIEUWE NOR relevante stakeholders;
- beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om -terdege voorbereid- ca. vijf bijeenkomsten per jaar bij te wonen;
- is transparant in zijn of haar optreden, integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
- heeft een heldere visie op de rol van de Poppodium NIEUWE NOR organisatie die betekenisvol is voor de stad, regio en de samenleving;

Specifieke wensen
- kennis op het gebied van financiële organisatie, controlling;
- academisch werk- en denkniveau; bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
- geen (schijn van) belangenverstrengeling met de organisatie of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies.

Poppodium NIEUWE NOR streeft naar diversiteit in haar organisatie. Voor een betere balans in de RvT worden vrouwelijke kandidaten expliciet uitgenodigd te reageren. Bij gelijke geschiktheid zal een vrouwelijke kandidaat de voorkeur krijgen.

Wat bieden we:
• Een verantwoordelijke toezichthoudende functie;
• De mogelijkheid om mee te denken met en bij te dragen aan een muzikale en culturele invulling;
• Het betreft een onbezoldigde positie;
• Er is een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de RvT afgesloten.

Reageren:
Reageer door voor 10 januari 2020 jouw CV te richten aan de RvT poppodium NIEUWE NOR mailen naar rjanssen-1[at]thuispartners.nl. Voor vragen over de vacature kan contact op worden genomen met RvT-lid Robert Janssen, tel 06-21867173